Thermo Bello, Culemborg

Warmte-installatie © Thermo Bello

In de woonwijk EVA-Lanxmeer wordt sinds 2009 de warmte aan de in de wijk gelegen woningen en bedrijven gelegen woningen geleverd door een energiebedrijf dat eigendom van de omwonenden is: het wijkenergiebedrijf Thermo Bello. De wijk EVA-Lanxmeer is gebouwd rondom een drinkwaterpompstation. Vanuit dit pompstation wordt de regio van drinkwater voorzien. Aan dit opgepompte water wordt warmte onttrokken en deze warmte wordt gebruikt om de woningen te verwarmen. De brontemperatuur, dit is de temperatuur van het opgepompte water, bedraagt in Culemborg 12°C en is constant. Door de warmteonttrekking met een warmtepomp wordt de watertemperatuur tot circa 10°C. De woningen en kantoren in de wijk zijn hierop voorbereid en uitgerust met wand en of vloerverwarming. In de wijk is een eigen warmtenet aangelegd waardoor water met een maximum temperatuur van 50°C stroomt. De warmte is vrijwel volledig uit het drinkwater afkomstig. Slechts in koude perioden is bijverwarming met een centrale gasketel noodzakelijk. Dit wijkenergiebedrijf kon ontstaan doordat het drinkwaterbedrijf dat de installatie in eigendom had, besloot zich tot de kerntaak, het produceren en leveren van drinkwater, te beperken. De bewonersvereniging heeft toen besloten gemeenschappelijk het energiebedrijf over te nemen.

www.thermobello.nl

Warmtenettekening © Thermo Bello