Urban wetland London – London Climate Change Partnership

© Jeremy Floyd

In Londen wordt al enkele jaren intensief gewerkt aan het klimaatadaptief maken van de stad. Hiervoor zijn verschillende aanleidingen. Er treden in toenemende mate extreme weersituaties op die aanleiding geven tot handelen. Zo zijn in 2007 bijvoorbeeld 150 Wimbledon wedstrijden afgelast als gevolg van hevige regen en diverse overstromingen van de Thames en is het metrostelsel deels volgelopen. Ook extreme hitte (41°C in de metro en smeltend asfalt tijdens de hittegolf in 2006), sneeuw en droogte zijn aandachtspunten. Daarnaast wordt onderkend dat de invloed van de verschillende uitingen van het veranderende klimaat op het welzijn en de gezondheid van de mens, dier en natuur groot zijn.

London Wetland Centre

Een van de projecten die onder andere binnen dit programma zijn ontwikkeld is het London Wetland Centre. In dit 42 hectare grote project op het terrein van een voormalig reservoir van de Barn Elms Waterworks (het drinkwaterbedrijf) is een urban wetland gerealiseerd dat nu een rol vervuld in het stedelijk watersysteem en heel belangrijk is voor de verbetering van de stedelijk biodiversiteit. In het publiek toegankelijke wetlandcentrum zijn bezoekersvoorzieningen zoals een bezoekerscentrum, een vleermuizengrot en dergelijke opgenomen en er worden excursies georganiseerd. De natuurontwikkelingswaarde is hoog. Er broeden bijvoorbeeld krakeenden, dodaarsen, visdiefjes en kieviten. Daarnaast broeden er diverse soorten zangvogels en zelfs oeverzwaluwen. Ook trekvogels zoals visarenden, grutto’s, kruisbekken, lepelaars en purperreigers komen voor. [Gill et al., 2009; Standley et al., 2009]

London Wetland Centrum © Paul Brownbill / Anne d Chris Algar