Waterfabriek in het Dierenpark Emmen

© Waterleidingmaatschappij Drenthe

De waterfabriek in het Dierenpark Emmen is een prachtig voorbeeld hoe duurzame waterzuivering, drinkwaterbesparing, hergebruik, beleving en educatie op een aantrekkelijke manier verenigd kunnen worden.

In het Dierenpark Emmen wordt al het afvalwater gezuiverd en hergebruikt. Alleen het water dat door de mond gaat is schoon drinkwater. De toepassing van de nieuwste zuiveringstechnieken in de waterfabriek leidt tot een vrijwel gesloten, duurzame waterhuishouding.

In 2002 zijn als onderdeel van de uitbreiding van het dierenpark het waterpaviljoen en de waterfabriek voor het publiek opengesteld. Het hart van de waterfabriek is een Living Machine: een kas met tropische planten die onderdeel van de zuivering zijn.

Het  Dierenpark Emmen ontvangt jaarlijks circa 1.500.000 bezoekers. Het watergebruik van het park is groot. Door de realisatie van de waterfabriek kon het verbruik van drinkwater teruggebracht worden van 180.000 m3 naar 30.000 m3. Het meeste water wordt gebruikt als bedrijfswater om toiletten te spoelen en gebouwen en dierenverblijven schoon te maken. Ook de meer dan 40 separate dierenbassins van flamingo’s, krokodillen, olifanten en andere dieren zijn gevuld met bedrijfswater.

Al het afvalwater van het dierenpark wordt in een membraanfiltratieproces gezuiverd. Het spoelwater van de membraanfiltratie wordt biologisch gezuiverd in de Living Machine. Zo ontstaat er een gesloten waterkringloop in de waterfabriek; al het afvalwater wordt hergebruikt.

© Waterleidingmaatschappij Drenthe

 

Living machine

De Living Machine is ondergebracht in een kas om een meer constant klimaat te realiseren en zo de biologische processen te optimaliseren. In een Living Machine wordt met behulp van planten en allerlei micro-organismen afvalwater gezuiverd.

Membraanfiltratie

In een membraanfiltratie wordt het afvalwater fysisch gezuiverd. Het afvalwater wordt door pijpen met kleine capillaren geperst die alle verontreinigingen eruit filteren, zelfs virussen en bacteriën. Periodiek worden de pijpen schoongespoten. In Emmen wordt dit effluent in de Living Machine gezuiverd. Deze uitermate schone zuiveringstechniek heeft maar één nadeel namelijk dat ze relatief veel energie gebruikt. Als deze energie duurzaam opgewekt wordt is ook dat geen belemmering.

Waterpaviljoen

In het waterpaviljoen bevindt zich een permanente tentoonstelling over de drinkwaterkringloop, de werking van de Living Machine en de centrale besturing van de drinkwatervoorziening van zuidoost Drenthe. [Pötz et al., 2009; H2O magazine, 2002]