Waternet, Amsterdam

Waternet Amsterdam © Atelier Dreiseitl

Onder een van de twee torens van het nieuwe hoofdkantoor van Waternet in Amsterdam wordt het regenwater dat op de gebouwen valt opgevangen. Waternet geeft hier met de realisatie van het eigen gebouw een voorbeeld hoe in verdichte gebieden het vraagstuk van regenwaterbuffering aangepakt kan worden.

Waternet is de waterbeheerder van Amsterdam, verantwoordelijk voor de levering van drinkwater en de behandeling van afvalwater. Met het waterconcept van de in 2005 opgeleverde nieuwbouw aan de rivier de Amstel wilde Waternet het goede voorbeeld geven voor de buffering en decentrale behandeling van regenwater.

Regenwateropslag onder een gebouw - Bron: atelier GROENBLAUW

Onder een van de torens is een open regenwaterbuffer gerealiseerd met een oppervlak van 1400 m2. De waterbuffer beslaat een groot deel van het 1880 m2 grote areaal. De waterbuffer heeft twee functies: hij dient als tijdelijke opslag van regenwater voor het na zuivering op de Amstel geloosd wordt en als opslag voor grijswater voor gebruik in het gebouw. Intentie is dat het grijswater in de toekomst gebruikt wordt voor toiletspoeling, schoonmaakwater en in de airconditioning. In het opslagbassin is een peilfluctuatie van 30 cm toegestaan. Om voor de zuivering van het water te zorgen zijn er aan twee kanten van het bassin getrapte zuiveringsbassins gerealiseerd. De beplanting van de zuiveringsbassins is onderdeel van de op beleving gerichte vormgeving. Door de getrapte opbouw werkt de zuivering ook bij wisselende peilen. Het bassin is aan de onderkant niet afgedicht.

De hoofdingang wordt bereikt met een brug over het water wat de beleving van het water versterkt.

[Dreiseitl et al., 2006]

© Atelier Dreiseitl
Kaart van regenwateropslag onder het gebouw © Atelier Dreiseitl
Sectie trapsgewijs zuiveringsbed © Atelier Dreiseitl