Waterschapsenergie, Waterschap Aa en Maas, Den Bosch

RWZI Den Bosch afvalstoffen dienst © Waterschap Aa en Maas

De Nederlandse waterschappen willen één van de grootste groene energieleveranciers van Nederland worden.

De waterschappen willen bij 350 zuiveringsinstallaties energieproductie en hergebruik van warmte realiseren. Uiteindelijk zullen meer dan 1 miljoen Nederlanders van groene waterschapsenergie voorzien worden; een begin wordt gemaakt in Den Bosch, Tilburg en Nieuwegein.

Energie uit biomassa kan gebruikt worden voor het huishouden © Energie Fabriek

Het Waterschap Aa en Maas gebruikt de geproduceerde energie in eerste instantie voor eigen gebruik; het overschot wordt aan het net geleverd en kan via de groene energieleverancier Greenchoice door burgers van de streek gekocht worden. Dit past uitstekend in de ambitie van de Gemeente Den Bosch om in 2050 energieneutraal te zijn.

Niet alleen het terugwinnen van warmte uit het afvalwater en de energieproductie uit vergisting van slib maar ook het terugwinnen van voedingsstoffen voor de landbouw helpt mee om kringlopen beter te sluiten. Mineralen als fosfaat en kalium worden uit het slib teruggewonnen en aan de landbouwsector toegevoerd.

Ook wordt binnen het project onderzocht of het rendabel is om ontlasting van het rioolwater te scheiden voor het de zuivering ingaat. Voor de biologische zuivering is dit efficiënter; het levert meer slib op en er kan dubbel zoveel biogas geproduceerd worden.

Verder wordt er onderzoek gedaan naar thermische druk hydrolyse voor het gistingsproces. Onder hoge druk en hoge temperaturen werkt vergisting beter. Dit levert veel meer energie op.

Een deel van de vrachtwagens van de afvalstoffendienst op Treurenburg in Den Bosch zal rijden op het biogas. Een ander deel wordt ingezet om motoren van de zuivering aan te drijven die elektriciteit produceren. De energie wordt via Greenchoice verkocht. Greenchoice garandeert dat de consumenten voor de groene energie van het waterschap minder zullen betalen dan het in de regio gebruikelijke tarief voor grijze stroom.

Bij de vernieuwing van de zuivering wordt ook tegelijk de omgeving meegenomen.

De zuivering zelf wordt omzoomd door een bomenrij en voorzien van een uitkijktoren. Vanaf deze toren heeft men zicht op het hele zuiveringsterrein, maar ook op het aan de andere kant gelegen nieuw aangelegde natuur- en recreatiegebied. Via dit waterrijke natuurgebied stroomt het gezuiverde afvalwater in de Dieze. [

Waterschapsenergie, 2011

Een nieuw project is het leveren van biogas aan Heineken. De rioolwaterzuivering (RWZI) maakt dagelijks 45 miljoen liter rioolwater schoon in Den Bosch. Dit water wordt zo goed schoongemaakt dat men er in kunt zwemmen en vissen. Tijdens het schoonmaken wordt er energie gehaald uit de grote boodschap: biogas. Dit biogas wordt nu al omgezet in stroom. Als de nieuwbouw van de RWZI gerealiseerd is, wordt dit biogas opgewerkt tot aardgaskwaliteit. Dit zal Heineken gaan gebruiken voor het verwarmen van haar bedrijfsprocessen. Daarnaast kunnen ook nog 50 huisvuilwagens van de gemeente rijden op dit gas. En dit is winst voor het klimaat en de portemonnee; rijden op biogas is namelijk tien keer schoner dan diesel en kost de helft.

www.hieropgewekt.nl

Infographic waarop te zien is hoe afvalstoffen richting centrale verwerkt wordt en uiteindelijk als energie naar de Heineken brouwerij gaat.
Heineken afvalstoffen dienst © Waterschap Aa en Maas
© Energie Fabriek
Principle scheme of the process in a energy producing sewage treatment plant © Energie Fabriek

Poster van waterschap Aa en Maas voor een nieuwe generatie energie
© Energie Fabriek

 

Literatuur