Zuidplaspolder

- Bron: atelier GROENBLAUW, Willem van de Hoed

Een combinatie van kassen, wonen, waterberging en ecologie. De woningen zijn geclusterd op hoger gelegen gebieden en verbonden door hoger gelegen infrastructuur. De tussengebieden kunnen gebruikt worden als extra ruimte voor waterberging. Tijdens de zogenaamde ‘Westlandbui’ kunnen deze gebieden overstromen zonder dat het functioneren, de veiligheid en de leefbaarheid van het gebied wordt aangetast. De lager gelegen gebieden van de woonlinten kunnen in noodgevallen ook nog een deel van de noodoverstort uit de kassengebieden tijdelijk bufferen.

Situatie zonder peilstijging - Bron: atelier GROENBLAUW
Situatie bij een peilstijging tot 0,5 m. (herhalingstijd 25 jaar) - Bron: atelier GROENBLAUW
Situatie bij een peilstijging groter dan 0,5 m. (herhalingstijd > 100 jaar) - Bron: atelier GROENBLAUW
Plattegrond Zuidplaspolder - Bron: atelier GROENBLAUW
- Bron: atelier GROENBLAUW, Willem van de Hoed