Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
DakAkker, Rotterdam © Binder

Alle projecten in de stedelijke ruimte ontstaan door de samenwerking tussen veel verschillende mensen en organisaties. Hieronder vallen onder andere gemeentes, woningbouwbedrijven, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen, stadsbewoners en ontwerpers. Vaak is de samenwerking binnen projecten lineair georganiseerd. Dat houdt in dat bijvoorbeeld de ontwikkelaar een architect kiest en het plan bespreekt met de vergunningsverlener bij de gemeente. Pas later bij de uitwerking van het plan worden de overige deskundigen zoals water- en groenspecialisten erbij betrokken. De verschillende disciplines werken vaak op hun beurt aan een plan en reageren op elkaar.

Het klimaatvraagstuk vraagt echter om een integrale aanpak. Bij de aanleg van een groene wadi in een straat moeten verschillende stakeholders waaronder verkeerskundigen, rioolbeheerders en groenspecialisten samenwerken. Vaak moet er met de verkeersplanner onderhandeld worden om in de schaarse stedelijke ruimte, ruimte te vinden voor deze wadi. Het is daarom efficiënter en succesvoller om alle stakeholders in het begin van het planproces erbij te betrekken en te laten meedenken om tot een breed gedragen en geaccepteerde gebiedsvisie en ontwerp te komen. Dankzij deze initiële samenwerking kunnen andere afspraken zoals de financiering en beheer op de lange termijn ook al besproken worden.

Bij de stedelijke transformatie zijn dus veel stakeholders betrokken. Naast samenwerking in het ontwerp, de bouw en het beheer, moeten er op het bestuurlijk en maatschappelijk niveau ook overeenstemmingen bereikt worden. Op deze pagina worden de doelen en belangen van de verschillende stakeholders in het kort beschreven.