Stappenplan

Samenwerkingen creëren tussen overheden, bedrijven en lokale stakeholders, kan projecten versnellen en duurzame ontwikkelingen aandrijven. Door te anticiperen op het potentieel van stakeholder dialogen in een vroeg stadium en ons 5-stappenplan te volgen, kan gedeelde toegevoegde waarde gecreëerd worden.

Het ontdekken van behoefte en voordelen van samenwerking met stakeholders kan een complexe ervaring zijn voor zowel bedrijven, als overheden en NGO’s.

Waarom betrekken

Er zijn diverse redenen waarom organisaties stakeholders betrekken in het proces van een project:

  • Nakomen van afspraken: om te voldoen aan de voorwaarden. Bijvoorbeeld door het creëren van transparantie en publieke participatie met de bewoners.
  • Risico beheersing: om potentiele barrières te verminderen in een vroeg stadium. Bijvoorbeeld de bouw van de toren in het stationsgebied Leiden heeft de steun van de omwonenden nodig om vertraging van het proces te voorkomen.
  • Innovatie: een diverse groep aan stakeholders creëert nieuwe perspectieven en innovatieve projecten.

Hoe te betrekken?

Binnen SPONGE2020 zijn er verschillende pilot projecten gecreëerd en samen hebben we van 5 stappen aanpak ontwikkeld. Dit is niet de enige manier waarop er gewerkt kan worden met stakeholders, maar het is een goede start.