Stappenplan

Samenwerkingen creëren tussen overheden, bedrijven en lokale stakeholders, kan projecten versnellen en duurzame ontwikkelingen aandrijven. Door te anticiperen op het potentieel van stakeholder dialogen in een vroeg stadium en ons 5-stappenplan te volgen, kan gedeelde toegevoegde waarde gecreëerd worden.

Stap 4 Belangen integreren

Na het identificeren van de interesses “wat zit er voor mij in” van de stakeholders, zal er een strategie en/of een ruimtelijk ontwerp ontwikkeld moeten worden om de geformuleerde doelen voor het plan te integreren (b.v. een klimaatrobuuste wijk maken) rekening houdend met de belangen van de stakeholders (b.v. de bewoners hebben meer parkeerplaatsen nodig).

Methoden