Stappenplan

Samenwerkingen creëren tussen overheden, bedrijven en lokale stakeholders, kan projecten versnellen en duurzame ontwikkelingen aandrijven. Door te anticiperen op het potentieel van stakeholder dialogen in een vroeg stadium en ons 5-stappenplan te volgen, kan gedeelde toegevoegde waarde gecreëerd worden.

Stap 5 Overeenkomen

Het is belangrijk om aandacht te besteden aan een soort overeenkomst die gemeenschappelijk doelstelling weergeeft. Dit leidt commitment. Een overeenkomst kan een intentieverklaring of bindende overeenkomst zijn. Het is ook belangrijk om de mijlpalen zoals het tekenen van de overeenkomst te vieren en er in een bredere context aandacht aan te besteden.

Methoden