Stappenplan

Samenwerkingen creëren tussen overheden, bedrijven en lokale stakeholders, kan projecten versnellen en duurzame ontwikkelingen aandrijven. Door te anticiperen op het potentieel van stakeholder dialogen in een vroeg stadium en ons 5-stappenplan te volgen, kan gedeelde toegevoegde waarde gecreëerd worden.

Stap 3 Uitwisselen

Na het luisteren en informeren en het creëren van meer begrip onder de stakeholders is het verstandig om naar de meest geschikte manieren van samenwerken te zoeken. Een goede samenwerking helpt belemmeringen uit de weg te ruimen, creëert draagvlak en geeft een gemeenschappelijke stip op de horizon.

Voorbeelden van belemmeringen voor een goede samenwerking kunnen zijn:

  • Onvoldoende kennisoverdracht (wat is klimaat verandering)
  • Onvoldoende financiële steun (geen budget voor de verwachte kosten)
  • Onvoldoende vertrouwen (problemen met de overheid in het verleden)
  • Te weinig gedeelde reframing (geen voordelen)
  • Onvoldoende betrokkenheid

Methoden