Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.

Bedrijven

Er zijn veel verschillende soorten bedrijven binnen gemeentes zoals winkels, restaurants, productiebedrijven en kantoren. Deze bedrijven zijn zowel in de binnenstad als in de periferie met onderscheidende kenmerken gehuisvest. De verschillen in functie en locatie vragen vaak een specifieke aanpak.

Met betrekking tot bedrijventerreinen is het belangrijk om onderscheid te maken tussen productiebedrijven en kantoren. Bij kantoren is een goede en mooie inrichting van de buitenruimte vaak belangrijker omdat dit de status van het bedrijf beïnvloed. Bij bedrijventerreinen gericht op productie is vooral de betaalbaarheid en onderhoudsgemak maatgevend voor de inrichting.

Lokale bedrijven kunnen betrokken worden bij klimaatadaptatieprojecten als er lokale problemen met wateroverlast zijn, of omdat ze een belang hebben bij een aantrekkelijke, veilige en bereikbare locatie. Bij wateroverlast zullen ondernemers druk uitoefenen op de gemeente om deze te verhelpen.

Een gemeenschappelijke aanpak voor ondernemers van een bedrijventerrein of winkelgebied met ondersteuning van de gemeente kan stimulerend werken omdat ze mee kunnen denken, eigen invullingen kunnen inbrengen en kennis kunnen delen. Daarnaast kunnen regelgeving en subsidies stimulerend werken. Het stellen van eisen bij nieuwbouw en herinrichting van bedrijventerreinen zijn uitgelezen kansen om de situatie te verbeteren.