Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.

Consultant

Een consultant is een person die hun kennis en ervaring deelt met hun klanten. Het inhuren van consultants gebeurd daarom meestal door personen of partijen die zelf niet over genoeg kennis beschikken over de uitdagingen binnen een onderwerp zelf op te lossen.

Op het gebied van klimaatadaptatie worden consultants meestal ingehuurd door gemeentes, waterschappen, provinciale en nationale overheden, ontwikkelaars en woningbouwcorporaties voor zowel technisch advies als het ondersteunen van het proces van klimaatadaptatie. Ze hebben daarom een belangrijke rol, maar voeren geen beleid in/uit en bouwen niet zelf, dus kunnen ze alleen maar invloed uitoefen vanuit hun advies. Ondanks dat kunnen ze van grote invloed zijn en andere actoren aanzetten tot actie zowel doormiddel van het leveren van inspiratie als het oplossen van barrières.

Omdat Consultants voornamelijk organisaties adviseren, heeft de structuur van die organisaties veel effect op de kans van slagen. Net zoals andere stakeholders, worden consultants gehinderd door de complexiteit van organisaties zoals bijvoorbeeld gemeentes. Hoewel het de uiteindelijk taak is voor een consultant om verschillende groepen bij elkaar te brengen, gezamenlijke ambities te stellen en naar oplossing te zoeken, kan dit toch ook voor hen een grote uitdaging zijn wanneer ze op rigide structuren botsen. Het hoofddoel van een consultant op het gebied van klimaatadaptatie is daarom dan ook vaak het doorbreken van muren binnen organisaties, het zorgen voor duidelijke en consistente gezamenlijke ambities, en een voorspoedige implementatie van deze.