Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
- Bron: Pxhere

Tuincentra en bouwmarkten

Tuincentra kunnen een faciliterende en ondersteunende rol spelen bij het klimaatadaptief inrichten van wijken in samenwerking met burgers. Stadsbewoners nemen beslissingen over het wel of niet klimaatadaptief inrichten van hun tuin. De materialen worden over het algemeen aangeschaft in een tuincentrum of bouwmarkt. Door de medewerkers/verkopers van tuincentra en bouwmarkten te ondersteunen bij het ontwikkelen van kennis en het beschikbaar stellen van informatiemateriaal, kunnen de stadsbewoners ondersteund worden bij het maken van klimaatadaptieve en duurzame keuzes voor de inrichting van hun tuin. Deze bedrijven kunnen ook betrokken worden bij lokale acties, zoals subsidies voor regentonnen en tegel eruit, plant erin.