Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
© Groene Mient

Stadsbewoners

Stadsbewoners kunnen huiseigenaren of huurders zijn van een grondgebonden woning of van een appartement met een Vereniging Van Eigenaren. Al deze woon- en eigendomsverschillen vragen een specifieke benadering die aansluit bij ieders specifieke belang.

Tegenwoordig ontwikkelen zich ook burgerorganisaties die zich voor verduurzaming inzetten, zoals voor de realisatie van wind- en zonneparken en het gemeenschappelijk beheren van stadsgroen.

Om bewoners bij klimaatadaptatie te betrekken zal allereerst de urgentie duidelijk gemaakt moeten worden en kennisdeling en praktische ondersteuning gegeven moeten worden bij de uitvoering van maatregelen in de tuin en aan huis. Herinrichtingen van straten en wijken bieden een uitgelezen kans om bewoners bij klimaatadaptatieprojecten te betrekken. In nieuwbouwprojecten is het belangrijk dat toekomstige bewoners bij voorbaat al geïnformeerd worden over mogelijkheden van een klimaatadaptieve inrichting van hun tuinen. Mocht dit niet op tijd gebeuren waardoor burgers hun tuinen op eigen initiatief inrichten, zullen zij deze niet snel meer veranderen. Het is daarom belangrijk ze vroeg te betrekken.