Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
Plant dag

Huurders

Een groot deel van de woningen in het stedelijk gebied zijn huurwoningen (meer dan 56% in Nederland). Het betrekken van huurders is dan ook van wezenlijk belang bij het klimaat bestending inrichten van steden. Huurders kunnen zich organiseren in een huurdersvereniging die zorgt voor het huurdersbelang en de aanpak van gemeenschappelijke activiteiten.

De huurders van woningbouwcorporaties of particulieren zijn voor het treffen van sommige maatregelen afhankelijk van de instemming van hun verhuurders. Veranderingen zoals het realiseren van een groen dak of het afkoppelen van een regenpijp kunnen alleen uitgevoerd worden in overleg met de verhuurder. Wil men huurders erbij betrekken, dan zal dat dan ook altijd via de verhuurder moeten plaatsvinden.

Huurders hebben huurrechten die zijn vastgelegd in lokale wetgeving en die van land tot land kunnen verschillen. Hun vermogen om belangrijke veranderingen door te voeren of te beïnvloeden, hangt enerzijds af van hun eigen enthousiasme en inspanningen en anderzijds van hun type verhuurder: particuliere verhuurder, woningbouwvereniging of (alleen in het VK) lokale overheden.