Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
- Bron: Pxhere

Particuliere woningbezitters

De groep woningeigenaren is een zeer diverse groep die onder andere bestaat uit particuliere eigenaar-bewoners, particuliere beleggers en grote professionele beleggers met duizenden panden.

Particuliere woningeigenaren hebben over het algemeen een grote betrokkenheid bij hun eigen huis, tuin en buurt. Zij zullen dan ook vooral kijken met de vraag: ’What’s in it for me’. Als er wateroverlast is in hun buurt zullen zij meewerken, mits men hen consequent erbij betrekt en hen met raad en daad ondersteunt. Sommige gemeentes stimuleren bewoners met extra subsidies voor het aanleggen van begroeide daken, waterbergingen en het vergroenen van tuinen. Om particuliere woningbezitters te motiveren en te ondersteunen kunnen tuinworkshops, tuinwedstrijden, voorlichtingsavonden en subsidies effectief zijn.

Kleine particuliere en grote beleggers in woningen die één of meerdere panden verhuren zijn minder benaderbaar om mee samen te werken. Soms zijn ze zeer coöperatief, soms ook zeer moeilijk om over te halen om klimaatadaptieve maatregelen te treffen. Kostenefficiëntie staat voorop. Er moet over het algemeen een noodzaak zijn of een aantrekkelijke subsidie om hen tot klimaatadaptieve ingrepen te bewegen. In Nederland zijn al gemeentes die minimale eisen stellen met betrekking tot minimale waterberging en vergroening op particulier terrein in nieuwbouw situaties (Amsterdam en Eindhoven). Wel verplicht de Nederlandse wet grote, professionele huiseigenaren hun woningbezit voor 2021 meer duurzaam te maken tot zijn minst tot het niveau van energielabel C.