Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
- Bron: atelier GROENBLAUW

NGO’s

Niet-gouvernementele organisaties (Ngo’s) opereren onafhankelijk van overheden en zijn meestal ook non-profit organisaties. Ngo’s hebben meestal een ideëel doel en zijn vaak georganiseerd rond een specifiek thema en actief in sectoren zoals milieu, gezondheid, opleiding en mensenrechten.

Zo kunnen natuur- en milieuorganisaties een belangrijke stakeholder zijn bij projecten met betrekking tot klimaatadaptatie en duurzaamheid. Ze zijn vaak goed verankerd in de samenleving en zijn gewend om met burgers en overheid te communiceren.

Binnen klimaatadaptatieprojecten kunnen ngo’s kennis en ervaring inbrengen en concrete acties op het terrein ondersteunen. Afhankelijk van hun grootte kunnen ngo’s invloed uitoefenen op beleidsmakers zoals lokale overheden en planners. Dankzij hun onafhankelijke positie kunnen ngo’s ook optreden als tussenpersoon bij verschillende stakeholdergroepen.