Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
- Bron: pxhere

Onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten

Onderzoekers van universiteiten, hogescholen en andere onderzoeksinstellingen vormen een belangrijke bron van kennis. Wetenschappelijke evaluatie en onderbouwing is belangrijk binnen verschillende stadia van het project, het aantonen van de noodzaak van klimaatadaptatie aan het begin van het project en het meten van de effectiviteit van de maatregelen of acceptatieonderzoek kan gefaciliteerd worden door onderzoeksinstellingen. Graag zetten universiteiten en hoge scholen studenten in in lokale projecten op het gebied van klimaatadaptatie. Daarmee hebben ze vaak een verruimende en creatieve inbreng in een project.

Daarnaast bieden onderwijsinstellingen en scholen een plek om de lokale gemeenschap bij projecten te betrekken. Het werken met leerlingen en studenten kan nieuwe ideeën en perspectieven opleveren en ervoor zorgen dat jongeren betrokken worden bij het klimaatthema en zo een duurzaam resultaat van het project bewerkstelligen. Ook ouders en leraren kunnen erbij betrokken worden waardoor het bereik van het project nog breder wordt