Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
- Bron: Pxhere

Overheden

Overheden zijn in de meeste landen verdeelt in nationale en regionale instellingen en diensten. Elk van deze instituties heeft zijn eigen verantwoordelijkheden binnen een bepaald beleidsgebied. In de meeste landen zijn de waterbeheerders, drinkwaterbedrijven en afvalwaterzuiveringsbedrijven (semi)-overheidsinstellingen.