Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.

Gemeentelijk beheer

Het in stand houden van een bereikbare stad, schone straten, droge voeten en een comfortabele woonomgeving is de taak van de beheerders. Een goed functionerende stad lijkt vanzelfsprekend, maar achter de schermen denken professionals goed na over het beheer van de openbare ruimte.

Elke gemeente heeft een beheerafdeling die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de openbare buitenruimte. Bij het ontwerpen van klimaatbestendige maatregelen is het daarom cruciaal om in een vroeg stadium beheer aan tafel te hebben. Wordt een maatregel na installatie niet goed beheerd, dan kan men het goed functioneren niet garanderen.

Vanuit beheeroogpunt is het soms makkelijker om zo min mogelijk te veranderen in de buitenruimte en alles 1-op-1 te vervangen. Een innovatieve maatregel vraagt meestal om een innovatieve manier van beheer en onderhoud, wat mogelijk meer kosten/moeite met zich meebrengt. Echter, met het oog op klimaatverandering, moet men niet alleen vast willen houden aan het huidige, maar ook nadenken over de toekomst, en daar spelen klimaatadaptieve maatregelen een grote rol in. Het is daarom belangrijk om gezamenlijk de werking én het beheer van de klimaatbestendige maatregel uit te werken, zodat deze een succes wordt en bij kan dragen aan die goed functionerende stad.