Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.

Stedenbouwkundigen

De stedenbouwkundigen van een gemeente zijn verantwoordelijk voor het ontwerpen en vormgeven van de fysieke ruimte van dorpen en steden. Ze werken op verschillende schaalniveaus: met groepen gebouwen, straten, openbare ruimtes, hele wijken of ontwikkelen een visie op de ruimtelijke inrichting van de stad met het doel om stedelijke gebieden functioneel, aantrekkelijk en duurzaam te maken. Stedenbouwkundigen hebben de taak de verschillende eisen die vanuit de verschillende disciplines aan de openbare ruimte worden gesteld te integreren in hun ontwerp: mobiliteit, water- en groeninfrastructuur, recreatie en andere functionaliteiten.

Stedenbouwkundigen kunnen hun collega’s vanuit de andere disciplines vroegtijdig uitnodigen om mee te denken bij nieuwe ontwikkelingen om bij te dragen aan een breed gedragen en integraal duurzaam en klimaatadaptief ontwerp.