Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
Workshop 2.2

Verkeer en infrastructuur

Verkeer en infrastructuurplanners zijn verantwoordelijk voor stadsverkeer en het ontwerp van de straat- en wijkinfrastructuur.
Veel van de klimaatadaptieve maatregelen moeten in de schaarse stedelijke ruimte gerealiseerd worden. Hier moeten belangrijke afwegingen gemaakt worden in samenwerking met de verkeersplanners. De groene inrichting van een straat zoals het planten van bomen conflicteert vaak met het gewenste aantal parkeerplaatsen, rijbanen en ondergrondse infrastructuur. Hier zullen creatieve afwegingen gemaakt moeten worden, zoals smallere rijbanen, eenrichtingsverkeer, inzetten op deelauto’s, enzovoorts. Verkeerskundigen zijn dus een belangrijke stakeholder.