Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
Rioolbuizen - Bron: Wikimedia

Waterspecialisten en rioolbeheerders

De riolerings- en waterspecialisten van een gemeente zijn verantwoordelijk voor het gemeentelijke rioleringssysteem en voor een groot deel van de waterlopen. Grotere waterlopen vallen soms onder de verantwoordelijkheid van regionale of nationale organisaties. Dit verschilt per land.

Samen met de waterschappen zijn de waterspecialisten en rioolbeheerders verantwoordelijk voor het voorkomen van wateroverlast. Tegenwoordig wordt een deel van de opgave voor waterberging bij grondeigenaren gelegd. Waterbeheerders zijn ook verantwoordelijk voor de visie op de waterinfrastructuur. Op deze manier dragen zij bij aan een leefbare, aantrekkelijke en veerkrachtige leefomgeving.

Waterspecialisten en rioolbeheerders behoren tot de meest gemotiveerde stakeholders in het proces van klimaatadaptatie. Zij worden namelijk als een van de eersten geconfronteerd met de effecten van klimaatverandering. De huidige waterinfrastructuur is vaak niet adequaat genoeg om de periodes van hevige regenval en droogte goed te kunnen verwerken. Het is daarom belangrijk nieuwe manieren te vinden om met water in de stad om te gaan, en water- en rioolspecialisten kunnen hier goed mee helpen.