Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
- Bron: pxhere

Nationale overheid

De nationale overheid heeft de politieke verantwoordelijkheid voor het land. Het werk van de nationale overheid wordt uitgevoerd via verschillende afdelingen en instellingen die elk een aparte focus hebben.
Een project dat klimaatadaptieve en op de natuurgeoriënteerde oplossingen wil implementeren zal wellicht in contact komen met de overheidsinstellingen verantwoordelijk voor fauna, natuur en leefomgeving, waterkwaliteit, overstromingen en ook wegen. Deze instellingen zijn belangrijke beleidsmakers, regelgevers en besluitvormers op hoog niveau. Nationale overheden kunnen betrokken worden bij lokale projecten, soms zijn ze bereid om de kennisontwikkeling en innovatie financieel te ondersteunen. Nationale overheden hebben ook een belang om de doorwerking van nationaal beleid en de effectiviteit hiervan lokaal te toetsen en de probleemstelling op lokaal niveau beter te leren kennen. Ze worden daarom soms graag betrokken bij lokale projecten.
Deze overheidsafdelingen hebben veel ervaring en zijn mogelijk verantwoordelijk voor het goedkeuren van machtigingen en vergunningen alvorens acties in de praktijk mogelijk zijn.