Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
- Bron: pxhere

Provinciale overheid

Het overheidssysteem verschilt van land tot land, maar doorgaans beschikken landen over een systeem van regionale, provinciale en/of lokale overheden die verantwoordelijk zijn voor het nationaal beleid op regionale schaal uit te voeren en beslissingen op een meer lokaal niveau te nemen.

Binnen de context van een klimaatadaptatieproject kunnen regionale, provinciale en/of lokale overheden verantwoordelijk zijn voor thema’s zoals waterafvoer, het promoten en uitvoeren van duurzame stedelijke klimaatoplossingen, en om ervoor te zorgen dat er voldoende en kwalitatief goede groene ruimte wordt gerealiseerd voor de burgers.
Daarnaast kunnen regionale overheden een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van klimaatadaptatie en verduurzaming door het ondersteunen van kennisontwikkeling en kennisdeling, en bij het ondersteunen en ontwikkelen van gemeenschappelijke doelen en beleid in samenwerking met andere stakeholders.