Stakeholders

Aan de stad werken veel mensen samen. Het is zaak om de stakeholders van begin af aan te betrekken om draagvlak te creëren en passende ideeën te generen. Dat vergroot de kans op meer kwaliteit en succes.
workshop 1.2

Woningbouwcorporaties

Een woningbouwcorporatie is een organisatie die zich richt op het bouwen, beheren en verhuren van kwalitatief goede woonruimte met een betaalbare huur voor mensen met een kleiner inkomen. Door deze maatschappelijke verantwoordelijkheid is het aan de woningbouwcorporaties om een balans te vinden tussen (klimaatadaptieve) investeringen en de kosten hiervoor, de huur moet immers betaalbaar blijven. Door hun positie als eigenaren van een groot aantal woningen kan hun betrekking bij klimaatadaptieve projecten veel opleveren. Daarmee zijn ze een belangrijke partner in het klimaatadaptief maken van de stad.
Woningcorporaties in Nederland hebben een door de wet begrensde taak en ze betalen een verhuurdersheffing aan het Rijk. Daardoor is het voor corporaties moeilijk om klimaatadaptatie integraal in hun ver- of nieuwbouwopgave mee te nemen. De Woningwet 2015, Besluit Toegelaten Instellingen (BTIV) en Verordening toegelaten instellingen beperken de reikwijdte van de toegestane klimaatadaptatiemaatregelen door woningcorporaties, en kunnen mogelijk leiden tot verantwoordingsproblemen hierover.
Klimaatadaptatiemaatregelen worden alleen toegestaan zolang die investeringen uitsluitend betrekking hebben op de gebouwen of infrastructurele elementen in het bezit en op het perceel van de woningbouwcorporatie, en dus niet betrekking hebben op een groter gebied. Het is dus een voorwaarde dat klimaatadaptatie maatregelen uitsluitend ten goede komen aan de eigen huurders van de desbetreffende sociale huurwoningen. De klimaatadaptieve maatregelen moeten kunnen worden beschouwd als onderdeel van de infrastructuur van de woning. Het is dus niet toegestaan om als woningcorporatie in de openbare ruimte te investeren.