Thema

Energie

Er zijn nog veel ongebruikte mogelijkheden voor duurzame decentrale energie- en warmteproductie in de stad.

Strand aan de Maas in Rotterdam © Steven Barnhard

Energievraag beperken

Er is nog veel potentie voor energiebesparing in de stad. Isolatie, efficiënte apparatuur en voorlichting van burgers zijn hier enkele voorbeelden van.