Thema

Energie

Er zijn nog veel ongebruikte mogelijkheden voor duurzame decentrale energie- en warmteproductie in de stad.

Impressie - Bron: atelier GROENBLAUW

Gebruik duurzame bronnen

De stad biedt veel mogelijkheden voor de inzet van duurzame bronnen. Zo kunnen de daken voorzien worden van zonnecollectoren, kan warmte onttrokken worden uit drinkwater en kunnen kleine windmolens worden geplaatst.