Thema

Energie

Er zijn nog veel ongebruikte mogelijkheden voor duurzame decentrale energie- en warmteproductie in de stad.

Wetland voor het zuiveren van afvalwater bij het Rijkswaterstaat-kantoor Terneuzen © Jhon Lewis Marshall

Gebruik reststromen

In de stad wordt nog veel energie en warmte verspild. Door bijvoorbeeld afvalwarmte afkomstig van bedrijven te gebruiken voor de verwarming van woningen, wordt de stedelijke energiehuishouding efficiënter.